Plánované odchody  a príchody

 


Banská Bystrica – Zvolen - Nitra - Bratislava letisko - Viedeň letisko

 
Odchod z Banskej BystriceOdchod zo ZvolenaOdchod z NitryPríchod do BratislavyPríchod do Viedne
01:0001:2002:3003:2004:20
05:0005:2006:3007:3008:20
10:0010:2011:3012:3013:30
14:0014:2015:3016:2017:20

Viedeň letisko - Bratislava letisko - Nitra - Zvolen - Banská Bystrica

Odchod z ViedneOdchod z BratislavyPríchod do NitryPríchod do ZvolenaPríchod do Banskej Bystrice
09:3010:5011:4512:4513:05
12:3013:5014:4515:4516:05
15:3016:5017:4518:4519:05
22:3023:5000:4501:4502:05
 

Doba trvania jednej cesty BB-VIE je max. 3 h 35 min, BB-BA je max. 2 h 15 min NR-BA je max. 50min, NR-VIE je max. 1h 50 min, vrátane prestávky počas jazdy v dĺžke cca 10 min.

Mikrobus čaká na cestujúcich pri odchode z Banskej Bystrice,  Zvolena a Nitry max. 5 minút. 

Mikrobus čaká na cestujúcich pri odchode z letiska max. 30 minút, len ak cestujúci oznámi dispečingu /+421902494949/ či vodičovi svoje meškanie.

V prípade, ak klient nestíha rezervovaný mikrobus, je potrebné to nahlásiť na dispečing včas a Vašu rezerváciu presunieme, ak je voľné miesto, na nasledujúci spoj. Slovakia Expres s.r.o. nenesie žiadne následky za zmeškanie rezervovaného mikrobusového spojenia v prípade meškania lietadla. Úhradou cestovného lístka berie klient túto skutočnosť na vedomie. Minimálny odporúčaný čas na prestup pred odletom sú 2 hodiny a po prílete je 1 hodina. 

Dopravca si vyhradzuje právo zrušiť plánovaný odchod, ak si cestujúci v predstihu nezakúpi cestovný lístok